MVO/Duurzaamheid

MVO en Duurzaamheid “in straatlengte der jaren”.

In 2010 is Nota Infra van start gegaan met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Nota Infra wil voorlopen op het gebied van duurzame innovaties. De bedrijfsactiviteiten hebben direct effect op mens, milieu en toekomstige generaties. Voor Nota Infra een bewuste beleidskeuze om hier werk van te maken.

Mens

Als een gecertificeerd VCA*en ISO Infra-bedrijf staat veiligheid hoog op de prioriteiten lijst. Er is sprake van een heldere gedragscode voor medewerker en leidinggevende. Systematisch worden er interne audits gehouden door uitvoerders en voormannen. Het geeft Nota Infra voldoening als de medewerkers elkaar aanspreken wanneer ze zien dat er niet veilig wordt gewerkt.  Tevens is Nota Infra continue bezig om de fysieke belasting van de medewerkers te beperken dankzij het inzetten van de nieuwste bestratingsmachines en shovels. Nota Infra volgt de weg naar nog meer mechanisatie op de voet.

CO2 beleid

Nota Infra streeft er naar om de uitstoot CO2 zoveel mogelijk te beperken. Er wordt alleen groene stroom in en om het gebouw geleverd. Bovendien zijn de medewerkers zich bewust van de uitstoot van gassen, door de shovel uit te zetten bij geen gebruik. Oude funderingen worden niet gelijk afgevoerd maar in een depot gestort en hergebruikt. Er is dus een gestructureerd inzameling en verwerking van bedrijfsafval. Nota Infra is CO2 prestatieniveau 3 gecertificeerd (zie onze managementverklaring CO2 reductiebeleid).  

 

Zie hieronder de resultaten en relevante documenten uit ons portfolio Co2- prestatieladder

3.A.1-1 Emissie inventaris

2.B.4-1 Managementverklaring

3.B.1-1 C02 reductiedoelstelling

C02-Managementplan

Communicatiebericht

Communicatieplan Toolbox

Blauwe diesel bijeenkomst

Link naar de website: https://www.skao.nl/

SROI

Social return on investment (SROI) is voor Nota Infra al lang geen bijzaak meer.  In onze samenleving vallen nogal wat mensen buiten de boot. Er zijn veel mensen die willen maar niet altijd kunnen werken. Medewerkers van een sociale werkplaats, langdurige werklozen en gedeelte arbeidsongeschikten.

Door SROI projecten biedt Nota Infra deze groep mensen een kans om het bedrijfsleven weer te herpakken. In 2014 is Nota Infra uitgeroepen door de Gemeente Noordoostpolder als buitengewoon werkgever (zie foto).

resized to width 800 15-12-2015 09:32:17

Sponsoring

Maatschappelijke betrokkenheid vindt Nota Infra belangrijk. Diverse lokale verenigingen worden gesponsord.

  • Conventschool Sneek, schoolbus (zie foto)
  • Voetbalvereniging Wit Zwart Sneek
  • Voetbalvereniging Waterpoortboys
  • Voetbalvereniging Blackboys
  • Voetbalvereniging Balk
  • Voetbalvereniging HJSC
  • Volleybalvereniging Nijland
  • Wielervereniging Sneek
pag-sponsor-001

Wij, Nota Infra, zetten ons dagelijks in om een betrouwbare partner te zijn
“door te doen wat wij zeggen”.

Back to top